Sign In

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KALKINMA BAKANLIĞI


Temel Makro Ekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler

Bu sayfada yer alan tabloların amacı temel makroekonomik büyüklüklerin dönemsel gelişimine ilişkin bilgi sunmaktır. Tablolarda yer alan rakamlar ait oldukları sütunda yer alan yıl ile satırda gösterilen yıl arasındaki yıllık ortalama artış hızını (geometrik büyümeyi) göstermektedir. Bir önceki yıla göre büyüme hızları ise diyagonal üzerinde yer almaktadır. Tabloların kaynak gösterilmek kaydıyla yayın ve referans olarak kullanılması Kalkınma Bakanlığı'nın iznini gerektirmez.